۳۰۰۰ طرح توجیهی

دانلود رایگان طرح توجیهی سود آور و طرح توجیهی آمادۀ بانکی، صنعتی، گردشگری، خدماتی، کشاورزی، کامفار، نوشتن طرح توجیهی و بیزینس پلن استارتاپ کانادا انگلیس استرالیا و طرح کسب و کار ویزای مهاجرت و...

۳۰۰۰ طرح توجیهی

دانلود رایگان طرح توجیهی سود آور و طرح توجیهی آمادۀ بانکی، صنعتی، گردشگری، خدماتی، کشاورزی، کامفار، نوشتن طرح توجیهی و بیزینس پلن استارتاپ کانادا انگلیس استرالیا و طرح کسب و کار ویزای مهاجرت و...

۳۰۰۰ طرح توجیهی

تلفن تماس جهت سفارش خرید و تهیۀ طرح‌های توجیهی تضمینی بانکی و صنعتی:
۰۲۱۲۶۷۱۳۹۴۷
۰۹۳۵۴۳۰۰۴۰۰(مهندس‌تـألّـهی)
نوشتن طرح توجیهی، دانلود نمونه طرحهای توجیهی آماده، انجام مطالعات بازار، تدوین امکانسنجی، ارائه گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی، طرح توجیهی برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی، طرح توجیهی با فرمت بانک ها و سازمان ها و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

مشاهده نمونه طرح‌های توجیهی صنایع شیمیایی و پتروشیمی

در این مطلب، لیست کامل نمونه طرح‌های توجیهی از پیش تهیه شده برای صنایع پایین دستی پتروشیمی، آمادۀ دریافت می‌باشد. برای سفارش خرید این طرح‌ها و یا نوشتن هریک از طرح‌های توجیهی زیر با مشخصات شخصی خود، با 09354300400 تماس بگیرید.

 • پلی آکریل آمیدها و پلی آکریلیک اسیدها
 • طرح تولید اسید اکریلیک
 • طرح توجیه فنی و اقتصادی اکسو الکلها
 • طرح توجیهی آمونیاک
 • طرح توجیهی اوره و آمونیاک
 • طرح توجیهی اوره
 • طرح توجیهی ایزوپروپیل الکل
 • طرح توجیهی پروپیلن اکساید
 • طرح توجیهی پروپیلن
 • طرح توجیهی پلی اتیلن
 • طرح توجیهی متانول
 • طرح توجیهی نرمال بوتانول
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید 1-بوتن
 • فلودیاگرام طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید 2-بوتن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اپی کلروهیدرین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتانول
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیل استات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیل اکریلات
 • طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید اتیل بنزن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیل هگزانول ( 2-اتیل - 1- هگزانول، 2- اتیل هگزیل الکل، اکتیل الکل)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیلن اکسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیلن تترا کلراید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیلن دی کلراید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیلن کلروهیدرین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیلن گلیکولها( مونو، دی، تری، تترا و پلی)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیلن وینیل استات(کوپلیمر)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اتیلن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آدیپونیتریل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آدیپیک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید استالدهید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید استایرن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید استن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید استیک اسید(اتانوئیک اسید)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید استیک انیدرید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید استیلن
 • طرح توجیهی بررسی روش های تولید اکتن از بوتن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آکرولئین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آکریل آمید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اکریلونیتریل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اکریلیک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اگزالیک اسید(اتان دی اوئیک، اسیدم اگزالیکم)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اگزامید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آلفاالفین های خطی
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید الفین‌ها
 • گزارش طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آلکیل اکریلات ها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی فرمولاسیون تولید آلکیل بنزن سولفونات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید الکیل بنزن های خطی
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی بررسی روشهای تولید الیاف پلی اکریلونیتریل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید الیاف کربن حاصل از پلی اکریلونیتریل PAN
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید الیاف کربن حاصل از قیر
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آلیل الکل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آلیل کلراید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آمونیاک
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آمونیم سولفات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آمونیم فسفاتهای با عیار کود شیمیایی(شامل آمونیم دی هیدروژن فسفات (مونو آمونیم فسفات) و دی آمونیم هیدروژن فسفات (دی آمونیم فسفات) و آمونیم پلی فسفات)
 • روش تولید کودهای آمونیم فسفات پودری
 • قیمت فروش نمونه طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آمونیم کربامات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آمونیوم نیترات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آمونیوم هیدروژن کربنات (آمونیم بی کربنات، آمونیم اسید کربنات)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آمین ها
 • طرح توجیهی ارزیابی فنی و اقتصادی تولید آنتراکینون
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید آنیلین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اوره فرمآلدهید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید اوره
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید ایزواکتان( 4،2،2 - تری متیل پنتان)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید ایزوپرن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید ایزوپروپانال(پروپیونالدهید،پروپانال)
 • روش تولید ایزوپروپانول آمین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید ایزوپروپانول-ایزوپروپیل الکل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید ایزوسیاناتهای پلیمری-دی فنیل متان دی ایزوسیانات 4.4
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید ایزومرهای زایلنها (متا،ارتو، پارا)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید بنزآلدهید (بنزوئیک آلدهید)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید بنزن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید بنزوئیک اسید ( کربوکسی بنزن، کربوکسیلیک اسید، فنیل فرمیک اسید)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید بنزیل الکل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید بنزیل آمین-آمینوتولوئن، فنیل متیل آمین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید بنزیل کلراید
 • نرخ خرید نمونه طرح توجیهی فنی و اقتصادی آماده برای تولید بوتادی ان
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید بوتان دی ال ( 1و 4 - بوتان دی ال)
 • طرح توجیهی بررسی خواص عمومی فیزیکی و شیمیایی تولید بوتانول نوع دوم
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید بوتیرالدهید بوتانال
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید بوتیرولاکتون
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی فرمول تولید بیس فنل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پارازایلن (ایزومریزاسیون زایلن)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پارافینهای کلردار شده
 • فلودیاگرام فرایند تولید پارافینهای نرمال
 • طرح توجیهی برآورد هزینه های سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تولید پاک کننده ها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پروپان دی ال ( 1 و 3- پروپان دی ال)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پروپان دی ال ( 1و 2 – پروپان دی ال)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پروپیلن اکسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پروپیلن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پروپیونیک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پروتئینها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی اتیلن با دانسیته پائین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی اتیلن با دانسیته پایین، متوسط، بالا
 • طرح توجیهی امکان سنجی پلی اتیلن با دانسیته متوسط و بالا
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی اتیلن ترفتالات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی استایرن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی آکریلاتها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی اکسی متیلن ها (پلی استال)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی بوتادی ان (سیس)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی بوتن
 • فروش نمونه طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی پروپیلن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی تترافلوئورو اتیلن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی فسفاتهای شیشه ای
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی فنیلن اکسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی کربناتها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی متیل متاکریلات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی وینیل اتیل اتر
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی وینیل استات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی وینیل الکل
 • طرح توجیهی فرایند تولید پلی وینیل بوتیرال
 • خرید طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی وینیل فرمال
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی وینیل کلراید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی وینیل متیل اتر
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پلی وینیلیدین کلراید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پنتانولها(آمیل الکلها)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید پیریدین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید تتراهیدروفوران (تترامتیلن اکساید، اکسولان)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید ترسیوبوتانول-ترسیوبوتیل الکل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید ترفتالیک اسید
 • تهیه طرح توجیهی برآورد سرمایه گذاری تولید تری کلرواتان
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید تری کلروبنزن ها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید تولوئن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید تیوفن (تیوفوران)
 • طرح توجیهی روش تولید دی اکتیل فتالات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید دی سیان دی آمید (سیانوگوانیدین)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید دی کلروبنزن ها
 • نوشتن طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید دی متیل اتر
 • طرح توجیهی کارخانه تولید دی متیل ترفتالات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید دی متیل فرمامید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید رزور سینول
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید رزول
 • طرح توجیهی کسب و کار تولید رزینهای الکیدی
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید رزینهای نفتی آروماتیک C9
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید رزینهای نفتی آلیفاتیک C5
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید رزینهای نفتی دی سیکلوپنتادی ان
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید زایلنول
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید زئولیت NaA
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید زئولیتها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سالیسیلیک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سلولز استات
 • نمونه طرح توجیهی کامل تولید سوپرفسفات(اسیدفسفات)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سوربیک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سیانامید (کربودی ایمید)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سیانوریک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سیانوریک کلراید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سیکلودودکانون-سیکلودودکانول
 • ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سیکلوهگزان
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سیکلوهگزانول-سیکلوهگزانون
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سیلیکونها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید فتالیک انیدرید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید فرمالدهید (فرمیک آلدهید)
 • دانلود طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید فرمیک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید فسژن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید فسفریک اسید (ارتوفسفریک اسید)
 • انجام طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید فعال کننده های سطح
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید فنل
 • طرح توجیهی و میزان تولید و مصرف جهانی فوماریک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید قیر بیتومین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کاپرولاکتام
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کامپوزیتها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کربن سیاه
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کرزول( متیل فنل)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کروتن آلدهید
 • طرح توجیهی و فلودیاگرام تولید کک نفتی
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کلرواستیک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کلروپرن( 2-کلرو- 1 و 3 -بوتادی ان)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کلروفنلها(مونوکلرو فنل-دی کلرو فنل)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کلروفنوکسی آلکانوئیک اسیدها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید کودهای مرکب
 • طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید کومن ( 2- فنیل پروپان، ایزوپروپیل بنزن)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید گرافیت
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید گلیسرین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید لارولاکتام
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید لاستیک استایرن- اکریلونیتریل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید لاستیک استایرن بوتادی ان
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید لاستیک آکریلونیتریل بوتادی ان
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید لاستیک اکریلونیتریل-بوتادی ان – استایرن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید لاستیک سیلیکون
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید لاستیکهای اتیلن - پروپیلن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید مالونونیتریل (مالونودی نیتریل)
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید مالئیک اسید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید مالئیک انیدرید
 • گزارش طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید متاکریلیک اسید و متیل متاکریلات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید متانول، متیل الکل
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید متیل اتیل کتون 2-بوتانول
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید متیل ایزوبوتیل کتون
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید متیل فرمات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید متیل کلراید
 • تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید ملامین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید مومهای پارافینی-مومهای ماکروکریستالی
 • تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید مومهای پلی الفینی
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید مونو، دی وتری اتانول آمین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید مونومر وینیل کلراید
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید نایلون 6.6
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید نایلون 6
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی روشهای تولید نرم کننده ها
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید نفتالین
 • مشاهده پروژه طرح تجاری تولید نوولاک
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید نیتروبنزن
 • طرح توجیهی و بیزینس پلن تولید هگزامتیلن دی آمین
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید هگزن
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی و مطالعات بازار و میزان تولید و مصرف جهانی هیدرازین
 • معرفی طرح توجیهی فنی و اقتصادی شرکتهای صاحب لیسانس تولید وینیل اتر
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید وینیل استات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید وینیل پروپیونات
 • طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید وینیلیدین کلراید
 • زنجیره ارزش محصولات تولید شده از گاز طبیعی
 • طرح توجیهی و شرح کامل فرایند و انواع روشهای بازیابی پلاستیکها
 • طرح توجیهی تولید لاستیک بوتیل(پلی ایزوبوتن)

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی