۳۰۰۰ طرح توجیهی

دانلود رایگان طرح توجیهی سود آور و طرح توجیهی آمادۀ بانکی، صنعتی، گردشگری، خدماتی، کشاورزی، کامفار، نوشتن طرح توجیهی و بیزینس پلن استارتاپ کانادا انگلیس استرالیا و طرح کسب و کار ویزای مهاجرت و...

۳۰۰۰ طرح توجیهی

دانلود رایگان طرح توجیهی سود آور و طرح توجیهی آمادۀ بانکی، صنعتی، گردشگری، خدماتی، کشاورزی، کامفار، نوشتن طرح توجیهی و بیزینس پلن استارتاپ کانادا انگلیس استرالیا و طرح کسب و کار ویزای مهاجرت و...

۳۰۰۰ طرح توجیهی

تلفن تماس جهت سفارش خرید و تهیۀ طرح‌های توجیهی تضمینی بانکی و صنعتی:
۰۲۱۲۶۷۱۳۹۴۷
۰۹۳۵۴۳۰۰۴۰۰(مهندس‌تـألّـهی)
نوشتن طرح توجیهی، دانلود نمونه طرحهای توجیهی آماده، انجام مطالعات بازار، تدوین امکانسنجی، ارائه گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی، طرح توجیهی برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی، طرح توجیهی با فرمت بانک ها و سازمان ها و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

طرح توجیهی باشکاه تیراندازی تراپ(ورزش تراپ زنی)

نمونه طرح توجیهی کامل احداث باشگاه ورزشی تراپ زنی آماده دریافت می‌باشد. احداث باشگاه تیراندازی ورزشی دارای ضوابط، استانداردها و شرایط فنی خاص خود می‌باشد که به شرح زیر ارائه می‌گردد:
مقدمه:
ضوابط و استاندارهای کلی و شرایط فنی مذکور در این دفترچه، از کتاب “قوانین اساسی، قواعد و مقررات فدراسیون بین المللی ورزش تیراندازی ISSF” استخراج گردیده و منحصراً برای در اختیار گذاردن اطلاعات کلی جهت برآوردهای اولیه فضا و تجهیزات برای احداث میادین و سالنهای تیراندازی تدارک دیده شده است. لذا بطور موکد توصیه می‌شود متقاضیان احداث سالنها و میادین تیراندازی مفاد کتاب مذکور را بطور دقیق مطالعه و مورد توجه قرار دهند.
رشته‌های ورزشی تیراندازی:
باشگاههای ورزشی و ورزشگاههائی که به ورزش تیراندازی می‌پردازند با عنایت به تنوع رشته‌های این ورزش می‌توانند در یک یا مجموعه ای از رشته‌های زیر ین فعال گردند. قابل ذکر است که این تقسیم بندی حسب نوع سالن یا میدان انجام شده است:
الف: رشته‌های تفنگ و تپانچه بادی ۱۰ متر.
ب: رشته‌های تفنگ خفیف(سه وضعیت) و تپانچه آزاد ۵۰ متر.
پ: رشته‌های تپانچه خفیف(سه رشته) ۲۵ متر.
ت: رشته‌های تراپ و اسکیت.
توضیح ضروری: سالنهای تیراندازی ۱۰ متر باید بطور کامل مسقف باشند. در میادین ۵۰ و ۲۵ متر محل استقرار تیراندازان باید در برابر آفتاب، باد و باران حفاظت شده باشد. میادین تراپ و اسکیت در فضای باز احداث می‌گردند.
فضای لازم برای احداث میادین و سالنها:
ابعاد و اندازه‌های استاندارد برای احداث میادین و سالنهای تیراندازی، در واقع در آنچه که مستند به مقررات فدراسیون بین المللی ورزش تیراندازی(ISSF) رعایت آنها الزامی است؛ به شرح زیر می‌باشد:
الف: فضای باز میادین:
میدان ۵۰ متر باید حداقل ۴۵ متر فضای باز داشته باشد.
میدان ۲۵ متر باید حداقل ۵/۱۲ متر فضای باز داشته باشد.
تبصره: در صورت ضرورت(موارد قانونی و شرایط جوی) می‌توان میدانهای ۲۵ و ۵۰ متر را در فضای بسته ایجاد کرد.
ب: محلهای ضروری: در هر سالن یا میدان لازم است محلهای زیر پیش بینی گردد:
(۱) فضای کافی در پشت مواضع آتش(حداقل ۲ متر) برای داوران و مسئولین میدان.
تبصره: موضع آتش محلی است که تیراندازان در آن محل مستقر میگردند.
(۲) محل مناسب برای تماشاگران(حداقل ۵ متر) در پشت محل استقرار داوران و مسئولین میدان.
این محل باید بوسیله یک حفاظ مناسب از محل استقرار داوران جدا شود.
پ: فضاهای تسهیلاتی: برای هر مجموعه یا میدان و یا سالن لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود:
سرپناه برای محافظت تیراندازان و مسئولین مسابقات در مقابل باد و باران و آفتاب.
اطاقهای مناسب برای تیم‌ها جهت استراحت، تعویض لباس، نگهداری مهمات و سلاح.
اطاقهائی برای مسئولان سالن یا میدان، داوران، مربیان، روزنامه نگاران و روابط عمومی.
محل مناسب جهت کنترل سلاح و تجهیزات و تعمیرگاه سلاح.
تاسیسات بهداشتی و رفاهی.
محل مناسب به عنوان درمانگاه و محل استقرار پزشک.
ابعاد و اندازه‌های اصلی سالنها و میادین هدفهای ثابت:
توجه: ابعاد و اندازه‌های مذکور در این بخش منحصراً جهت برآورد سطح مورد نیاز است. علاوه بر آن پلانهای استقراری به عنوان نمونه هائی جهت تفهیم بیشتر این ابعاد ضمیمه می‌باشد.
الف: سالن ۱۰ متر: فاصله بین مرکز سکوهای تیراندازی تا هدف، ۱۰ متر با تغییرات باضافه و منهای ۵ سانتی متر. موضع آتش به ابعاد عرض ۱ متر و عمق ۵/۲ متر.
ب: میدان ۲۵ متر: فاصله بین مرکز سکوهای تیراندازی تا هدف، ۲۵ متر با تغییرات باضافه و منهای ۱۰ سانتی متر. موضع آتش به ابعاد ۵/۱ متر عرض و ۵/۲ متر عمق.
ج : میدان ۵۰ متر: فاصله بین مرکز سکوهای تیراندازی تا هدف، ۵۰ متر با تغییرات باضافه و منهای ۲۰ سانتی متر . موضع آتش به ابعاد ۶/۱ متر عرض و ۵/۲ متر عمق.
تبصره: عرض سالنها و میادین مذکور بستگی به اندازه خطوط تیراندازی دارد ولی در هر حال با حداقل تعداد خطوط تیراندازی ابعاد مشروحه زیر در نظر گرفته شده است.
الف: ابعاد یک سالن ۱۰متر ۶ خطه با احتساب کلیه نیازها: عرض ۶ متر و طول ۲۰ متر
ب: ابعاد یک دهنه ۵ خطه سالن ۲۵ متر با احتساب کلیه نیازها: عرض ۵/۷ متر و طول ۳۰ متر
پ: ابعاد یک میدان ۵۰ متر ۶ خطه با احتساب کلیه نیازها: عرض ۱۰ متر و طول ۶۰ متر
ابعاد و اندازه‌های اصلی میادین هدفهای پروازی:
بر اساس مقررات، زمین‌های مسابقات و تمرینات رشته هدفهای پروازی مختصات و مشخصات ویژه ای دارند که با توجه به سه خصوصیت تعیین شده اند.
خصوصیت اول: ورزشی مانندتیر اندازی براساس رویت هدف شکل می‌گیرد و چنین زمینهایی در نیمکره شمالی باید رو به شمال ساخته شوند.
خصوصیت دوم: زمین باید به نحوی انتخاب گردد که شلیک فشنگ‌ها برای انسان و جانوران خطری ایجاد نکند.
خصوصیت سوم: این ورزش در هوای آزاد انجام می‌شود. انتخاب زمین در مکان هایی که دارای شرایط جوی متغیر و یا باد خیزی شدید هستند استفاده از آن را محدود می‌سازد.
مقدرا زمین وابستگی زیادی به عوارض موجود در آن دارد.
همانطور که ملاحظه می‌شود حداقل فضای مورد نیاز برای ایجاد یک میدان تراپ، تراپ دوتایی و اسکیت المپیک در یک زمین بدون عارضه طبیعی، نیم دایره أی به شعاع ۲۷۰ متر است. در قاعده این نیم دایره که از شرق به غرب کشیده شده است نواری به عرض حداقل ۴۰ متر برای عبور و مرور و همچنین محل استقرار تماشاگران مورد نیاز است. با این ترتیب مساحت زمین مورد نیاز برای ایجاد یک میدان ترکیبی ۵/۱۶ هکتار، برای ایجاد ۲ میدان ترکیبی ۵/۲۳ هکتار برای ایجاد ۳ میدان ترکیبی ۳۱ هکتار برآورد می‌گردد. به جدول زیر توجه نمایید.

ردیف

تعداد میادین

مساحت زمین

مساحت محدوده پرواز اهداف

مساحت میادین تیراندازی

1

یک میدان

5/16 هکتار

6/1 هکتار

800 متر مربع

2

دو میدان

5/23 هکتار

88/2 هکتار

1600 متر مربع

3

سه میدان

31 هکتار

4 هکتار

2400 متر مربع

به جز مساحت محدوده پرواز اهداف و محل احداث میادین در مابقی سطح می‌تواند با کاشت درخت یا ایجاد دریاچه و یا سایر تاسیسات سازگار پوشیده شود. محدوده پرواز اهداف باید عاری از هر گونه عوارض، درخت و تاسیسات باشد. با توجه به انرژی کم ساچمه‌های شلیک شده از تفنگهای مخصوص تیراندازی به اهداف پروازی، ایجاد سالن‌های تیراندازی مربوط به سایر رشته‌ها در صورت رعایت نکات اولیه حفاظتی در سایر قسمتهای زمین بلامانع خواهد بود.
وسایل و ادوات لازم:
بسته به نوع رشته تیراندازی، ضروری است سلاح و تجهیزات مورد نیاز هر رشته تامین گردد. البته تعداد آنها بستگی به تعداد خطوط میادین و سالنها دارد. لذا در این مورد فقط به نوع سلاح و تجهیزاتی که لازم است اشــاره می‌شود.
الف: رشته تفنگ بادی 10 متر
تفنگ ورزشی بادی کالیبر 5/4 با تجهیزات مربوطه
هدف کش مخصوص سالن 10 متر(نقاله أی، تعویض کننده و یا الکترونیکی)
هدف مربوط به تفنگ بادی(تکی و نواری)
ساچمه 5/4
ب: رشته تپانچه بادی 10 متر
تپانچه بادی کالیبر 5/4 با تجهیزات مربوطه
هدف کش مخصوص سالن 10 متر(نقاله أی، تعویض کننده و الکترونیکی)
ساچمه 5/4
هدف مربوط به تپانچه بادی
پ: رشته تفنگ ورزشی خفیف
تفنگ ورزشی کالیبر 22 با تجهیزات مربوطه
هدف کش مخصوص میدان 50 متر(نقاله أی، تعویض کننده و الکترونیکی)
هدف مربوط به تیراندازی با تفنگ خفیف
فشنگ تفنگ کالیبر 22
ت: رشته تپانچه ورزشی آزاد
تپانچه ورزشی کالیبر 22 با تجهیزات مربوطه
هدف کش مخصوص میدان 50 متر(نقاله أی، تعویض کننده و الکترونیکی)
هدف مربوط به تپانچه آزاد
فشنگ تپانچه کالیبر 22
ث: رشته تپانچه ورزشی خفیف
تپانچه ورزشی کالیبر 22(مخصوص بانوان) یا 32 با تجهیزات مربوطه
نگهدارنده‌های هدفهای مخصوص تیراندازی سنتر فایر، استاندارد و راپید فایر
هدفهای مخصوص هر یک از موارد مذکور
فشنگ تپانچه ورزشی کالیبرهای 22 یا 32
ج: رشته‌های تراپ و اسکیت
تفنگ بدون خان ساچمه زنی کوچکتر از گیج 12 برای تراپ یا اسکیت
دستگاههای پرتاب کننده هدف
بشقابکهای پرتابی
فشنگ ساچمه ای گیج 12، 24 گرمی از انواع نمره 5/7 برای تراپ و نمره 5/9 برای اسکیت

برای سفارش نوشتن و تهیه و تدوین طرح‌های توجیهی مجتمع و سالن‌های ورزشی، با 09354300400 تماس بگیرید.

نظرات  (۱)

۰۵ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۱۵ محمدسالار ابراهیمی
سلام می خوام باشگاه تیراندازی تراپ در فضای باز بزنم لطفآ راهنمایی کنید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی