۳۰۰۰ طرح توجیهی

دانلود رایگان طرح توجیهی سود آور و طرح توجیهی آمادۀ بانکی، صنعتی، گردشگری، خدماتی، کشاورزی، کامفار، نوشتن طرح توجیهی و بیزینس پلن استارتاپ کانادا انگلیس استرالیا و طرح کسب و کار ویزای مهاجرت و...

۳۰۰۰ طرح توجیهی

دانلود رایگان طرح توجیهی سود آور و طرح توجیهی آمادۀ بانکی، صنعتی، گردشگری، خدماتی، کشاورزی، کامفار، نوشتن طرح توجیهی و بیزینس پلن استارتاپ کانادا انگلیس استرالیا و طرح کسب و کار ویزای مهاجرت و...

۳۰۰۰ طرح توجیهی

تلفن تماس جهت سفارش خرید و تهیۀ طرح‌های توجیهی تضمینی بانکی و صنعتی:
۰۲۱۲۶۷۱۳۹۴۷
۰۹۳۵۴۳۰۰۴۰۰(مهندس‌تـألّـهی)
نوشتن طرح توجیهی، دانلود نمونه طرحهای توجیهی آماده، انجام مطالعات بازار، تدوین امکانسنجی، ارائه گزارش توجیهی فنی اقتصادی و مالی، طرح توجیهی برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی، طرح توجیهی با فرمت بانک ها و سازمان ها و...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

دانلود نمونه طرح‌های توجیهی اشتغال فراگیر روستایی(کارا)

سامانه کارا، جهت ثبت نام متقاضیان وام اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر و به منظور تسهیل در فرآیند ارائه تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران و کارآفرینان می‌باشد. بر این اساس متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار که کارافرینان و سرمایه گذاران(اعم از خرد و کلان) هستند می‌توانند طرح توجیهی خود را در سامانه کارا ثبت کنند. نمونه طرح‌های توجیهی زیر با قیمت پایین، آمادۀ دریافت می‌باشند.

 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر شالیکوبی(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی خرید تراکتور و کمباین(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال 96 وام 46 میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با 80 کندو(کارا) با اشتغال 1 نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی خرید ادوات کشاورزی(کمباین، کمبینات، بیلر مکعبی کاه)(کارا) با اشتغال 4نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی خرید کمباین و ادوات کشاورزی(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۲۱۸ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوسفند داشتی ۳۰ راس(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوسفند داشتی ۶۰ راس(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۸۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنجیره پرورش و فرآوری بلدرچین(جوجه‌کشی، پرورش، کشتار و بسته‌بندی گوشت بلدرچین)70000 قطعه پرواری و 4500 قطعه مولد(کارا) با اشتغال 15 نفر در سال 96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش بلدرچین ۴۰۰۰ قطعه مولد و ۴۵۰۰۰ قطعه پرواری(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش بوقلمون با ظرفیت 3000 قطعه در دوره و 2 دوره در سال(کارا) با اشتغال 4نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش بوقلمون با ظرفیت ۱۵۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۲۵۶ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۱۰۰۰ متری صیفی جات(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۲۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۳۰۰۰ متری صیفی جات(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ و وام ۲۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث گلخانه ۳۰۰۰ متری توت فرنگی(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث مزرعه پرورش گاو شیری 15 رأس(کارا) با اشتغال 2نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۲۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۹۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۳۰ راس(کارا) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۲۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۸۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۱۰ راس(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ با وام ۹۸ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۱۰ راس(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ و وام ۱۸۸ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گاو شیری ۲۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر گاو شیری ۲۰۰ راس وام ۳۰۰ میلیون با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش غاز ۱۰۰۰ قطعه در دوره و ۳ دوره درسال(کارا) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گردشگری با سفره خانه و محل بازی بچه ها(کارا) با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گردشگری با سفره خانه و پارکینگ(کارا) با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی بره پرواری 800 راس اشتغال فراگیر( کارا ) با اشتغال 21نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی بره پرواری ۱۰۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۱۲۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بره پرواری ۳۰ راس(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۲۵ میلیون تومان
 • طرح توجیهی بره پرواری ۴۰ راس اشتغال فراگیر(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بره پرواری ۳۰ راس(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۲۳ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی بره پرواری ۴۰۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ با وام ۲۴۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر(کارا) بره پرواری 200 رأسی، وام 250میلیون تومان و با اشتغال 5نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه گل محمدی 10 هکتاری به همراه گلاب‌گیری(کارا) با اشتغال 6نفر در سال96
 • طرح توجیهی احداث مزرعه گل محمدی ۴ هکتار بهمراه گلاب گیری با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر ساماندهی و خرید تجهیزات فروشگاه(کارا) با وام ۴۲ میلیون تومانی و اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بافت فرش و دست بافته ها(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۷۶ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی مزرعه زنبورستان 140 کندو(کارا) با اشتغال 2 نفر در سال 96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی مزرعه زنبورستان ۱۰۰ کندو(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۵۸ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۵۰۰ کندو(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ با وام ۲۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۲۵۰ کندو(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ با وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی زنبورستان با ۱۶۰ کندو(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ و وام ۸۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش زنبور عسل 800 کندو با بسته بندی عسل(کارا) با اشتغال 10نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث کارگاه بافت فرش دست باف، تولید 32متر در سال، وام 30 میلیون تومان(کارا)، با اشتغال 1نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث مزرعه کاشت زعفران یک هکتاری، وام 50میلیون تومان، اشتغال 2نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیراحداث مزرعه پرورش شتر پرواری به ظرفیت 100نفر در دوره و 2دوره در سال، وام 722میلیون تومان(کارا) با اشتغال 6نفر در سال96
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش آهو 30راس اشتغال 3نفر در سال96، با وام 200میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث مزرعه مرغداری ۱۰ هزار قطعه در دوره و ۳ دوره در سال(کارا) با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶ وام ۳۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث مزرعه مرغداری ۲۰ هزار قطعه در دوره و ۴ دوره در سال(کارا) با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث مزرعه مرغداری تخمگذار ۳۰ هزار قطعه(کارا) با اشتغال ۸ نفر در سال ۹۶ وام ۶۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر پرورش گوسفند داشتی 100 راس(کارا) با اشتغال 3نفر در سال96، با وام 120میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی پرورش گوساله اصلاح نژادی سیمینتال۵۰ راس(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوساله پرواری ۱۰۰ راسی(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی مزرعه زنبورستان با پرورش زنبور 100کندو(کارا) با اشتغال 2نفر در سال96 و مبلغ وام 58میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث انبار 1000تنی نگهداری محصولات کشاورزی(کارا) با اشتغال 2 نفر در سال96 و وام 200میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر قالی بافی(کارا) وام ۵۰ میلیون تومان و با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید صنایع دستی(گلیم)(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۸۰ میلیون
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید صنایع دستی(گلیم بافی)(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید صنایع دستی(گلیم ، گیوه و حصیر)(کارا) با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۶ وام ۴۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی راه اندازی مجموعه کتابفروشی راه(کارا) با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶ وام ۵۰۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر پژوهش و تحقیق موسسه مطالعات هنر اسلامی اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۶ وام ۱۵۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر کاشت سیب ۴ هکتار(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶ وام ۱۰۰ میلیون تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر طرح توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی وام ۲ میلیارد(کارا) با اشتغال ۲۴ نفر در سال ۹۶ وام ۲ میلیارد تومان
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر احداث سردخانه میوه ۱۵۰۰ تنی(کارا) با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶ با وام ۲ میلیارد تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر آموزشگاه زبان انگلیسی(کارا) با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶ وام ۲۰۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر چاپ و صحافی(کارا) روزانه ۱۰۰ هزار برگ وام ۵۰۰ میلیون تومانی با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح نجاری و تولید صنایع چوب و ام دی اف وام ۵۰۰ میلیون تومان مصنوعات چوبی(کارا) با اشتغال ۸ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بسته بندی چای با وام در گردش ۲.۵ میلیارد تومان و با اشتغال ۱۹ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گلخانه لیمو و صیفی جات به متراژ ۳۰۰۰ متر با وام ۷۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی مزرعه کاشت گیاه آلوورا با وام ۴۶۲ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اجرای طرح های منابع طبیعی(مرتعداری) با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی کاشت سیر یک هکتار با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تکثیر و پرورش قوچ و میش ظرفیت ۱۰۰ راس با وام ۲۰۰ میلیون تومان، در زمین ۱۰ هکتار و با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گلخانه گیاهان دارویی و آلوورا در زمین ۵۰۰۰ متر با وام ۶۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث باغ انگور کوردون یک هکتار با وام ۷۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گوسفند داشتی خرید دام ۹۰ راس با وام ۵۴ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی صنایع تبدیلی شیر بظرفیت ۳۰۰۰ تن در سال با وام ۱.۵ میلیارد تومان و با اشتغال ۳۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کشت گندم آبی بمساحت ۱۰ هکتار با وام ۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گاوداری پرورش گاو شیری ۳۸ راسی با وام ۵۰۰ میلیون تومانی و با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گاو شیری ۵۰ راسی با وام ۸۰۰ میلیون تومانی و با اشتغال ۴ نفر با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گاو شیری ۱۰ راسی با وام ۲۷۰ میلیون تومانی و با اشتغال ۲ نفر با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گاو شیری ۵۰ راسی با وام ۷۶۰ میلیون تومانی و با اشتغال ۴ نفر با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید محصولات بتنی از پیش ساخته و آجر سیمانی ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید موم آج کنی با وام ۸۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید حوله و خدمات رنگرزی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی صنایع دستی روستایی و عشایری بافت چیت نی با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بافت و تولید فرش دستباف و دست بافته ها با وام ۷۶ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی صنایع دستی گلیم، گیوه و حصیر با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کارگاه تزریق پلاستیک ۹۰ تن در سال با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید سمنو ۱۰۰ تن با وام ۳۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گلیم بافی ۱۲۰ متر با وام ۱۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید مبلمان و مصنوعات چوبی با وام ۱ میلیارد تومان و با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید و بسته بندی بلغور با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خوراک دام، طیور و آبزیان ۲۷۰۰۰ تن در سال با وام ۲ میلیارد تومان و با اشتغال ۱۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گلیم بافی ۴۵۰ متر با وام ۸۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح نجاری و تولید صنایع چوب و ام دی اف با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۸ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی لامپ ال ای دی اشتغال ۱۰ نفر با وام ۲۱۰ میلیون تومانی، با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید پتو ۳۲ هزار عدد با وام ۱۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۸ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خیاطی(دوخت کت و شلوار و پیراهن) با وام ۱۵۰ میلیون تومان، و با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید گلاب، شربت، عرقیات و اسانس گیاهی ۴۵۱۷ تن با وام ۶۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گلدوزی روی لباس محلی – با وام ۱۵ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید لامپ ال ای دی با وام یک میلیارد تومان و با اشتغالزایی ۱۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گرشگری ساحلی(بازیهای آبی، قایقرانی و رستوران با پرورش ماهی کپور(کارا) با وام ۲ میلیارد تومان و با اشتغال ۲۸۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی طرح تولید مواد شوینده و پاک کننده با وام یک میلیارد تومان و با اشتغال ۴۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال روستایی(کارا) قالی بافی ۱ نفر با وام ۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی فرش دستباف بظرفیت ۳۰۰۰ مترمربع در سال با وام یک میلیاردی با اشتغال ۵۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید مواد شوینده و پاک کننده با وام ۱.۵ میلیارد تومان و با اشتغال ۲۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح نجاری و تولید مصنوعات چوبی با وام ۸۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید جعبه و پالت چوبی صنعتی و سه لای و چند لایی و نئوپان و چوب الوار با وام ۳۰۰ میلیون
 • طرح توجیهی تجهیز و نوسازی خط کشتار کشتارگاه طیور با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی راه اندازی مرکز جمع آوری شیر ۴ تن در روز با وام ۱.۵ میلیارد تومان و با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی چیپس میوه ۱۲۰ تن در سال با وام ۴۳۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید دوغ با ظرفیت ۲۰۰ تن و با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث کارگاه چاپخانه و صحافی روزانه ۱۰۰ هزار برگ با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گوسفند داشتی ۲۰۰ راس با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گوسفند داشتی ۵۰ راس با وام ۸۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید سبد میوه با وام ۶۷۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید مانتو با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی کارخانه آسفالت گرم با وام ۳ میلیارد تومان و با اشتغال ۲۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید پوشاک فرم مدارس لباس جشن زنانه و بچه گانه با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید اسکاچ با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی کیف و کفش با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی صدف سازی با وام ۳۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی چرم دوزی دست دوز با وام ۱۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید بتن آماده ۵۰ مترمکعب با وام ۷۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی بسته بندی میوه خشک با وام ۲ میلیارد تومان و با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی کاربرد نقوش ایرانی اسلامی روی پوشاک(آثار صنایع دستی و گلیم) با وام ۲.۵ میلیارد تومان و با اشتغال ۲۷ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی پرورش عقرب یک میلیون تومان، در سال با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خدمات بازرگانی – توزیع و پخش فرش و موکت ۱۰ نفر با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۰ نفر در سال۹۶
 • طرح توجیهی جاجیم بافی ۴ نفر با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی با وام ۵۶۰ میلیون تومان، با اشتغال ۶ نفر در سال۹۷
 • طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰ راس با وام ۱۱۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید و بسته بندی علوفه با وام ۶۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۸ نفر در سال۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی اجاره مواد اولیه و دستگاههای فرش دستباف برای منازل ۳۵۰ متر در سال(کارا) با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی صنایع تبدیلی خرما سرمایه ۲۰ میلیارد تومان و با اشتغال ۱۵۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی بز سانن ۲۵۰ راس با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گوساله پرواری ۴۰ راس با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی مصنوعات چوبی اجاره سالن با وام ۶۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی پرورش شتر ۲۵ نفر با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گوساله پرواری ۲۰۰ راس با وام ۳۵۰+۳۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۱ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی پرورش ماهی ۳۰ تن با وام ۱۵۰+۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی بره پرواری ۱۲۰ راس با وام ۶۰+۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی مرغ ۲۰ هزار قطعه(احداث مزرعه مرغداری ۲۰ هزار قطعه در دوره و ۳ دوره در سال) با وام ۲۲۰ میلیون تومان سرمایه در گردش و با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گاو شیری ۱۵ راس با وام ۳۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی زنبورستان ۲۵۰ کندو با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گوسفند داشتی ۱۰۰۰ راس با وام ۲.۲ میلیارد تومان و با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گلیم بافی با وام ۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی زنبور عسل ۱۴۰ کندو با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گوساله پرواری ۳۰ راس با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی طرح نانوایی با وام ۶۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید وسایل سرمایشی با وام ۸۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی باغ لیمو و لیمو شیرین پرتقال و نارنگی به میزان ۵ هکتار(کارا) با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۷ و با وام یک میلیارد
 • طرح توجیهی تولید وسایل گرمایشی با وام ۸۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید مواد شوینده و پاک کننده با اشتغال ۲۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید پوشاک مردانه، زنانه و بچه گانه ۳۳۰۰۰ دست(کارا) با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر مشارکت در تولید و توسعه آثار صنایع دستی ایران اسلامی و صادرات(کارا) با اشتغال ۱۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی گوساله پرواری ۴۵ راسی(کارا) با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر گلخانه خیار ۵۰۰ متر(کارا) با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر مرغداری۲۰۰ قطعه(کارا) با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر بسته بندی و محصولات تبدیلی خرما(کارا) با اشتغال ۱۹۱ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر و روستایی احداث انبار دان ۱۹۰ متر برای مزرعه پرورش بوقلمون ۱۰ هزار قطعه(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال فراگیر تولید تیرچه و بلوک(کارا) با اشتغال ۵ نفر در سال۹۷
 • طرح توجیهی تولید پوشاک با وام ۲۳۵ میلیون تومان، با اشتغال ۸ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی بره پرواری ۴۰۰ راس با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال
 • طرح توجیهی تولید مبل و میز و صندلی با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی عمده فروشی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی مصالح ساختمانی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی مرغ تخمگذار ۲۵۰۰۰ قطعه با وام ۲ میلیارد تومان و با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی کندوی عسل با وام ۴۰ میلیون تومان، در گردش با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی زنبور عسل ۸۰ کندو با وام ۴۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی ماهی گرم آبی کپور با وام ۵۰۰ میلیون تومان، سال ۹۷
 • طرح توجیهی بسته بندی چای با وام ۲۴۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک خیار ۲۲۰ میلیون تومان، با وام با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید علوفه هیدروپونیک با وام ۲۳۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی ایستگاه جمع آوری شیر ۱۰ تن با وام ۲میلیارد تومان و با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید مصنوعات چرم با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تولید پوشاک روستایی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی لبنیات و ماست فروشی با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح اشتغال فراگیر کارا گردشگری پارکینگ و غذاخوری سنتی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی آموزشگاه زبان با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی راه اندازی کتابفروشی با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر
 • طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی پژوهش و تحقیق موسسه مطالعات هنر اسلامی با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گردشگری با سفره خانه سنتی و محل بازی بچه ها با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی انبار ۱۰۰۰ تنی نگهداری محصولات کشاورزی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی دهکده ساحلی(تفریح دریایی، اقامتی و پذیرایی) با وام ۲ میلیارد تومان و با اشتغال ۲۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی ساماندهی و خرید تجهیزات فروشگاه با وام ۴۲ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی قالی بافی ۱۰ نفر با وام ۳۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بسته بندی حبوبات ۷۵۰ تن با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی مغازه شیرینی فروشی با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گردشگری با غذای سنتی با وام یک میلیارد تومان و با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بومگردی با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی ساماندهی و خرید تجهیزات فروشگاه با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بافندگی عروسکهای تزئینی با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث اقامتگاه بوم گردی با ۲۴۰ میلیون تومانی و با وام و اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خرید تراکتور با وام ۷۱ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خرید تراکتور ۳۹۹با با وام ۱۲۱ میلیون بهمن ماه سال ۹۶
 • طرح توجیهی پخش مواد غذایی و بهداشتی با وام ۶۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث مرکز خدمات دامپروری و دامپزشکی با وام ۲۰۰ میلیون تومانی و با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی با وام ۴۹۶ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خرید اتوبوس با وام ۴۶۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی راه اندازی دفتر خدمات آی سی تی با وام ۲۰۰ میلیون تومان و با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی توسعه داروخانه دامپزشکی با وام ۷۵ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی توسعه داروخانه دامپزشکی با وام ۱۲۵ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی جاجیم بافی ۴ نفر با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث کارگاه خیاطی اشتغال ۳ نفر با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید دستگاه تیز کن با وام ۲۷۰ میلیون تومان، اشتغال ۱۰ نفر با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی حمل و نقل جاده ای اتوبوس مبلغ با وام ۳۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث کارگاه چاپخانه و صحافی روزانه ۱۰۰ هزار برگ با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی سردخانه میوه ۱۵۰۰ تن با وام ۲ میلیارد تومانی و با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خدمات مجازی پزشکی به صورت آنلاین و مجازی(کارا) با اشتغال ۱۶ نفر در سال ۹۷ و با وام ۷۵۰ میلیون تومانی
 • طرح توجیهی صنایع دستی اشتغال ۲۰ نفر با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی سفره خانه سنتی با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی بومگردی با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی مجتمع گردشگری تفریحی باغ خانواده سیمرغ با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی خدمات فنی و مهندسی و گیاهپزشکی با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خرید تریلر ۵۰۰ و کفی ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • دانلود نمونه طرح توجیهی رایگان مجتمع بین راهی با وام ۳ میلیارد تومان و با اشتغال ۲۰ نفر در سال ۹۶
 • پروژه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مطالعات بازر اشتغال روستایی(کارا) قالی بافی ۱ نفر با وام ۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی مالی احداث هتل ۵ ستاره با وام ۱۴ میلیاردی با اشتغال ۲۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی توسعه داروخانه دامپزشکی با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی بررسی هزینه های احداث و راه اندازی اقامتگاه بوم گردی با ۶۰۰ میلیون تومانی و با وام با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی احداث مرکز خدمات خودرویی با اشتغال ۱۸ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی فروش و نصب ایزوگام با ۵۰ میلیون تومان، با وام با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خرید بیل مکانیکی با وام ۳۳۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی راه اندازی کافی نت با ۳۰ میلیون تومانی و با وام با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی سردخانه نگهداری محصولات با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی راه اندازی رستوران، چلوکبابی و سالن غذاخوری با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی خرده فروشی پوشاک زنانه با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی بوم گردی و تورهای گردشگری و طبیعت گردی با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی راه اندازی مجموعه عکاسی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی تصفیه و توزیع آب با وام ۱۷۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اصلاح نژاد دام سبک با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی گردشگری با وام ۲۸۵ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اصلاح نژاد دام سبک با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی خرید و فروش گوشی موبایل با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی آموزشگاه اصناف با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی طراحی و نصب دوربین مدار بسته با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی مجتمع تعمیرگاهی با وام یک میلیارد تومان و با اشتغال ۱۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی روستا مهد کودک با وام ۷۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی پیش دبستانی با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی خدمات خودرویی با وام ۲ میلیارد تومان و با اشتغال ۴۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی توسعه دفتر پیشخوان روستایی با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی جایگاه سوخت پمپ بنزین بین راهی با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی کپسول فروشی با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اشتغال در حوزه آی تی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توسعه و تجهیز دفتر پیشخوان روستایی با وام ۱۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی مدرسه با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی سوله جهت انبار مواد معدنی با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی سرمایه درگردش پرورش مرغ گوشتی ۱۲ هزار قطعه و ۴ دوره در سال(کارا) با اشتغال ۴ نفر و با وام ۲۵۰ میلیون تومان، در سال ۹۷
 • طرح توجیهی راه اندازی خط تولید پنل خورشیدی ۲۰ کیلووات(کارا) با وام ۱۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی دفتر پیشخوان(ict) روستایی با وام ۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی توسعه دفتر پیشخوان(ict) روستایی با وام ۷۵ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی پخش مواد غذایی ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی غذاخوری بین راهی با وام ۲۴۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی اپلیکیشن خدماتی با وام ۲.۵ میلیارد تومان و با اشتغال ۱۰ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی راه اندازی باشگاه بدنسازی با وام ۳۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی راه اندازی فروشگاه اینترنتی تولیدات روستایی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۷
 • طرح های اشتغال روستایی کارا بره پرواری ۴۰ راسی با وام ۴۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح اشتغال فراگیر روستایی کارا بره پرواری ۳۰ راسی با وام ۲۳ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح کارا پرورش گاو شیری ۲۰ راسی با وام ۸۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح کارا احداث گلخانه ۳۰۰۰ متر سبزی و صیفی با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح اشتغال فراگیر روستایی تولید قارچ ۱۵ تن با وام ۶۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح کارا اشتغال فراگیر روستایی زنبور عسل ۱۶۰ کندو با وام ۸۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گاو شیری ۱۰ راسی با وام ۱۸۸ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بره پروری ۴۰۰ راس با وام ۲۴۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی ماهی قزل آلا ۳۰ تن با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶
 • نوشتن طرح توجیهی احداث مزرعه گل محمدی ۴ هکتار با گلاب گیری با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گاو شیری ۲۰ راسی با وام ۹۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گاو شیری ۳۰ راس با وام ۴۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کاشت سیب ۵ هکتار با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • ارائه طرح توجیهی کشت لوبیا ۵ تن در ۵ هکتار برای اخذ وام ۲۰ میلیون تومانی، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی زنبورستان، پرورش زنبور ۲۶۰ کندو با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی تولید گل و گیاه زینتی آپارتمانی با وام ۳۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کارا و اشتغال روستایی گاو شیری ۱۰ راسی با وام ۹۸ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح کارا پرورش بلدرچین مولد ۴۰۰۰ قطعه و پروار ۴۵۰۰۰ قطعه با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح اشتغال فراگیر روستایی کارا پرورش ماهی ۲۰ تن با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح فراگیر روستایی زنبور عسل ۵۰۰ کندو با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • تهیه طرح فراگیر اشتغال روستایی کارا مرغ بومی ۱۰۰۰ قطعه با وام ۸۴ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح های کارا بز سانن داشتی ۲۰۰ راسی با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح اشتغال روستایی کارا زنبورستان ۲۵۰ کندو با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح کارا گوساله اصلاح نژاد سیمینتال ۵۰ راس با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گیاهان دارویی و عرق گیری(تولید عرقیات گیاهی) با وام ۶۵ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰ راس با وام ۱۲۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کاشت سیر یک هکتار با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گوسفند داشتی و شیری ۳۰ راس با وام ۳۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بره پرواری ۳۰ راسی با وام ۲۵ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی مرغداری تخمگذار ۳۰ هزار قطعه ۶۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۸ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با وام ۲ میلیارد تومان و با اشتغال ۲۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گاو شیری ۲۰ راسی با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی مرغداری ۱۰ هزار قطعه در دوره و ۳ دوره در سال با وام ۳۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گلخانه ۴۰۰۰ متر گلهای زینتی با وام ۱.۲ میلیارد تومان و با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گاو شیری ۲۰۰ راس با وام ۳۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی سموم کشاورزی با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی فروشگاه لوازم آلات کشاورزی با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی خرید دستگاه ها، ادوات و تجهیزات تلقیح مصنوعی با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کشت گندم ۱۰ هکتار با وام ۳۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی پرورش آهو ۳۰ راس با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی زنبورستان ۱۰۰ کندو با وام ۵۸ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گوساله پرواری ۳۰ راس با وام ۳۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی شتر پرواری به ظرفیت ۱۰۰ نفر در دوره و ۲ دوره در سال، با وام ۷۲۲ میلیون، با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بره پرواری ۱۰۰ راسی با وام ۱۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث مزرعه زعفران یک هکتار با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گلخانه توت فرنگی ۳۰۰۰ متر مربع با وام ۳۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی بسته بندی زعفران زرشک با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۷ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی مرغداری و مرغ گوشتی ۲۰ هزار قطعه در دوره و ۴ دوره در سال، با وام ۲۰۰ میلیون، با اشتغال ۶ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گوساله پرواری ۱۰۰ راس با وام ۲۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی پرورش بوقلمون ۱۵۰۰ قطعه در دوره و ۲ دوره در سال، با وام ۲۵۶ میلیون، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی روش پرورش غاز ۱۰۰۰ قطعه و ۳ دوره در سال، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی مراحل تأسیس و اخذ مجوز گلخانه ۱۰۰۰ متر صیفی جات با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی گوسفند داشتی ۲۰۰ راس با وام ۲۰۰ میلیون، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش ماهی گرمابی ۶۰ تنی با وام ۸۰۰ میلیون، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی برای دریافت جواز احداث مزرعه ماهی قزل آلا ۵۰ تنی با وام ۵۵۰ میلیون، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی ماهی قزل آلا ۱۰ تنی با وام ۱۵۰ میلیون تومانی و با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کشت گندم دیم به مساحت ۱۲ هکتار با وام ۳۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی مراحل گرفتن مجوز جهت تولید ماهی قزل آلا ۱۰ تنی با وام ۱۹۰ میلیون تومانی و با اشتغال ۳ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کشت گندم آبی بمساحت ۳۰ هکتار با وام ۳۰ میلیون، با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کشت گندم دیم بمساحت ۲۰ هکتار با وام ۱۰ میلیون تومان، بهمن ماه سال ۹۶
 • طرح توجیهی حداقل سرمایه مورد نیاز برای کشت زعفران ۲ هکتاری با وام ۵۰ میلیون تومانی و با اشتغال ۱ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث باغ سیب گردو گیلاس ۱۰ هکتاری با وام ۴۱۰ میلیون، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی پرورش ماهی گرم آبی(کپور، آمور، آزاد پرورشی) ۱۸ تن با وام ۱۲۰ میلیون، با اشتغال ۴ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی احداث مزرعه گاو شیری ۱۹ راس با وام ۱۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۷
 • طرح توجیهی پرورش عقرب یک میلیون تومان، در سال با وام ۲۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث باغ انگور کوردون یک هکتار با وام ۷۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی احداث باغ پرندگان اشتغال ۱۵ نفر با وام ۵۰۰ میلیون تومان، با اشتغال ۱۵ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی مرکز جمع آوری شیر ۴۰۰ تن در سال با وام ۵۰ میلیون تومان، با اشتغال ۲ نفر در سال ۹۶
 • طرح توجیهی کاشت و تولید بید سرخ با وام ۵ میلیارد تومان و با اشتغال ۱۵۰ نفر در سال ۹۶

قیمت هر یک از طرح‌های توجیهی فوق 50هزارتومان می‌باشد. برای خرید هر کدام از طرح‌های توجیهی فوق، عنوان طرح+شمارۀ پرداخت+آدرس ایمیل را به شمارۀ 09354300400 اس‌ام‌اس یا تلگرام کنید و شمارۀ مذکور به صورت تلفنی فقط برای شخصی‌سازی و سفارش نوشتن این طرح‌ها پاسخگو خواهد بود.

۹۶/۱۰/۳۰
مهندس‌تـألّـهی

09354300400

3000طرح

3000طرح توجیهی

ثبت نام و تهیه طرح توجیهی سامانه کارا

ثبت.نام.طرح.توجیهی.برای.گرفتن.وام.سامانه.کارا

خرید کمباین- لودر- تراکتور- کمپرسی- کامیون- ادوات کشاورزی

دانلود رایگان نمونه طرح توجیهی سایت کارا اشتغال روستایی(سال 96)

دانلود رایگان نمونه طرحهای توجیهی کارا(سال 96) برای دریافت وام روستایی

دانلود طرح توجیهی 96 سایت کارا

دانلود طرح توجیهی 97 سایت کارا

دانلود نمونه طرح توجیهی پرورش عقرب و سم(زهر) گیری

دانلود نمونه یک طرح توجیهی برای پرورش دام سبک

دانلود-طرح-توجیهی-اشتغال-روستایی-کارا-سال-96

دهکده گردشگری- روستای تفریحی- اقامتگاه روستایی- بومگردی- کلبه اقامتی

سایت 3000 طرح توجیهی

سایت 3000هزار طرح

صنایع دستی- بوم گردی- گردشگری روستایی- روستای تفریحی- سفره خانه

طرح توجیهی 96 پرورش بوقلمون

طرح توجیهی 96 پرورش غاز- طرح توجیهی 96 پرورش بلدرچین

طرح توجیهی تحت اکسل

طرح توجیهی در سامانه کارا

مرغ بومی

نگارش طرح توجیهی

هزینه های پرورش گوسفند داشتی- بلدرچین- بوقلمون- گاو شیری- بره پرواری

پرورش آهو- پرورش بز- پرورش گوسفند داشتی- دام سنگین- گاو پرواری

پرورش زنبور- پرورش غاز- پرورش ماهی- پرورش گوسفند- دام سبک

کارا

نظرات  (۱)

۰۳ اسفند ۹۶ ، ۲۰:۳۵ رسول رزم خواه
نمونه طرح گاوگوشتی ۲۰۰ راسی رو اگه ممکنه میخاستم .اگه نمونه اش دارین بفرستین اگه مناسب بود میخرمممنون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی